Ogólne warunki techniczno-handlowe.

Ogólne warunki techniczno-handlowe.

Możliwe tolerancje

Tolerancja elementów na gotowym wyrobie i produkcie nie powinna przekraczać:

wysokość +/- 1 mm

szerokość +/- 1 mm

grubość +/- 0,3 mm (wynika z tolerancji grubości płyty)

Wyroby z drewna / fronty drewniane

Przy frontach do wysokości 800 mm dopuszczalne jest ugięcie 2 mm , natomiast przy frontach o większej wysokości firma nie gwarantuje stabilności wyrobów .

Przy dekorach ze strukturą drewna mogą występować pewne różnice w usłojeniu i odcieniu na każdym z elementów , nieprzechodzący między formatkami rysunek usłojenia nie stanowi podstawy do reklamacji .

Przy domówieniach frontów w innym terminie mogą nieznacznie występować różnicę w odcieniu

Dopuszczalne jest na wyrobach z płyty Laminowanej, MDF, drewna wystąpienie na powierzchni 1m2 produktu, w ilości 3 sztuk na m2 nie przekraczających 2,0 mm2 średnicy: wgnieceń, wysklepień, przebarwień, mikropęknięć

 

Warunki użytkowe

Elementy stosowane przy wszelkich urządzeniach emitujących ciepło, powinny być oddzielone płytą ekranującą lub ekranami sprzedawanymi wraz z tymi urządzeniami.

Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy spłukać jak najszybciej wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką. W żadnym wypadku nie pozostawiać do zaschnięcia plam, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię. Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z dodatkiem mydła lub innej delikatnej substancji czyszczącej, przy pomocy szmatki lub szczotki o delikatnym włosiu. Nie należy stosować szczotek lub szmatek mocno szorstkich, gdyż może to spowodować zarysowanie powierzchni.

Po myciu powierzchnię elementu należy wytrzeć do sucha.

Nie wolno stosować silnych środków zawierających utleniacze, gdyż mogą one spowodować odbarwienie się powierzchni. Wszelki środki stosowane do konserwacji mebli mogą zmienić na trwale kolor materiału oraz jego strukturę ( połysk / matowość ).

Reklamacja

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane tylko po zgłoszeniu w formie pisemnej. (email lub list)

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne (rysy, obicia krawędzi, wgniecenia oraz zalania i działania wysokich  temperatur)

Spory

Wszelkie spory wynikające ze współpracy pomiędzy GK Interior a odbiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby GK Interior

Warunki gwarancyjne

Firma nie uwzględnia gwarancji w przypadku złego lub nieprawidłowego użytkowania mebli.

Firma nie uwzględnia gwarancji w przypadku użytkowania mebli niezgodnie z przeznaczeniem.

GK Interior nie gwarantują jednakowego rysunku usłojenia, wybarwienia w przypadku wyrobów fornirowanych lub z drewna naturalnego każdym z produkowanych elementów.

GK Interior nie ponoszą odpowiedzialności za nie zapoznanie się z w/w informacją techniczno-handlową, jest ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych.